Privacyverklaring

Feminabulous is, als onderdeel van Rheatanya, een eenmanszaak te Heemstede, eigendom van Rheatanya van den Berg. 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Feminabulous persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Ik neem de privacy van persoonsgegevens heel serieus. Feminabulous zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.


Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Feminabulous. Wees je er dus van bewust dat Feminabulous niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Feminabulous.

PERSOONSGEGEVENS DIE FEMINABULOUS VERZAMELT

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (gratis) online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen.


Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Plaatsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Persoonlijke contactgegevens die je zelf actief verstrekt om contact met mij te onderhouden (bijv. je Skypenaam).
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;
 • Bedrijfsnaam;
 • Ordernummer;
 • Bestelgegevens;


Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief en of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van Feminabulous wilt ontvangen, kun je je te allen tijde uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen via info@feminabulous.com.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS FEMINABULOUS VERWERKT

Feminabulous verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.


Feminabulous heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@feminabulous.com, dan verwijder ik deze informatie.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT FEMINABULOUS PERSOONSGEGEVENS?

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Feminabulous en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of bestelling) aan Feminabulous verstrekt. De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 • Voor het afhandelen van jouw betaling - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame - Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
 • Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Feminabulous verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte - Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
 • Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving - Op basis van een wettelijke plicht


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Feminabulous) tussen zit.


HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Feminabulous bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • Jouw bedrijfsnaam en KvK-nummer - 7 jaar (Belastingwetgeving) - Voor het afhandelen van jouw betaling.
 • Jouw voor- en achternaam - 2 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden.
 • Jouw adresgegevens - 2 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden.
 • Jouw telefoonnummer - 2 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier.
 • Jouw e-mailadres, voornaam, achternaam, ip-adres - Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief - Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier.
 • Jouw IP-adres - 30 dagen na websitebezoek. Feminabulous analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt - 2 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden.
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek. - Feminabulous analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Feminabulous verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Jimdo. Meer informatie over het privacybeleid van Jimdo vind je hier


Daarnaast verstrek ik jouw e-mailadres aan Facebook tbv Facebook- en Instagram Marketing om doelgroepen samen te stellen met soortgelijke interesses.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Feminabulous in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@feminabulous.com. Feminabulous zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Feminabulous en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


WEBSITE VAN FEMINABULOUS

www.feminabulous.com is de website (homepage).

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Feminabulous maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

De apparaten waar ik op werk zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord. De websites zijn beschermd met een security plug-in, de thema’s en plug-ins van mijn websites worden regelmatig bijgewerkt.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Feminabulous verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@feminabulous.com.

Ik behoud te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recent bijgewerkte versie, raadpleeg hem regelmatig. Met de vernieuwde versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande. Grote updates en veranderingen die impact hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens, communiceer ik via mijn nieuwsbrief.


Mijn gegevens:

Post-/Vestigingsadres: 
Binnenweg 17A
2101JA, Heemstede


KvK nr.: 67161820 

Telefoonnummer : 06-83589569

E-mailadres: info@feminabulous.com

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 20 augustus 2019 –